6 ayda 9 kişiye 30 bin TL akademik destek sağlandı

İnegöl Belediyesi’nin Nisan ayında yaptığı Akademik Destek Çağrısı sonrasında başvuruların 9’u destek almaya hak kazandı. 6 ayda 9 farklı tez için toplam 30 bin TL destek verileceği açıklanırken, bu desteklerle İnegöl’de 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayın yapılacak.

İnegöl Belediyesi, Nisan ayında örnek bir çalışma başlattı. Başkan Alper Taban’ın açıkladığı Akademik Destek Projesi 6 ayda ciddi bir ilgiyle karşılandı. İnegöl’de akademik çalışma yapacak öğrencilere maddi yardım ve konaklama, ulaşım ve rehberlik gibi imkanların sağlanması için yapılan çağrı sonucunda başvurulardan 9’u destek için uygun görüldü.

130 ÜNİVERSİTE TEK TEK ARAYILARAK BİLGİ VERİLDİ

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Cihad Doğan’ın rehberliğinde İnegöl ile ilgili bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı amaçlayan Akademik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada; Üniversite ne olursa olsun konu başlığı İnegöl olup, öğrencilerin konu başlığı altından seçebilmeleri için İnegöl ile ilgili yapılacak araştırmalarda desteklenmektedir. İnegöl Belediyesi, başvuruyla ilgili olarak 130 devlet üniversitesini arayarak öğrencilerin bilgilendirilmesini istedi. Bunun üzerine birçok farklı üniversiteden İnegöl ile ilgili araştırma yapmak için başvurular yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemde 9 tezin desteklenmesine onay verildi.

9 TEZ ÇALIŞMASINA 30 BİN TL DESTEK VERİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Alper Taban, bu çalışmayı çok değerli bulduğunu belirtti. Yerel yönetimler olarak akademik çalışmalardan her fırsatta yararlandıklarını ifade eden Taban, “Üniversitelerimizle işbirliği yapıyoruz. Bu noktada öğrenci arkadaşlarımızın çalışmalarını çok değerli buluyorum. Nerede okuduğun veya hangi üniversitede olduğun önemli değil. Bizim için önemli olan İnegöl adına bilimsel bir çalışma yapıyor olmanız. Öğrencilerimizi bu çalışmalarda desteklemek bizim için bir zevktir. Nisan ayında başlayan uygulamada 6 ayda 9 tez çalışmasına toplam 30 bin TL destek sağladık. Tarım ekonomisi, coğrafya, 2 farklı işletme konusu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, jeoloji mühendisliği, tarih, enerji sistemleri mühendisliği ve gastronomi alanlarındaki çalışmaları destekledik. Öğrencilerimiz 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayın (makale) olmak üzere bu alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

ÖĞRENCİ ÇAĞRISI

Bu çalışma için 130 Devlet Üniversitesi ile tek tek iletişime geçildiğini hatırlatan Başkan Alper Taban, “Bu uygulama devam ediyor. Tekrar bir arama yapmak istiyorum. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenimine devam eden, enstitülere kayıtlı, ders aşamasını tamamlamış ve tez önerisi Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen tüm lisansüstü öğrenciler bize başvurabilirler. Bu çalışmadan yararlanacak alanlar nelerdir dediğimizde; Açıklayacağımız teşviklerden yüksek lisans tezi, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik ve doktora tezi olabilecek tüm çalışmalar yararlanabilir. Ancak, lisansüstü eğitimin başlamasından itibaren 18 ay içinde tamamlanması gerekir. Doktora çalışmaları, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik de 30 ay içinde tamamlanmalıdır. Maddi desteğin yüzde 50’si öğrencilere bilimsel çalışmalar sırasında, yüzde 50’si ise çalışmanın tamamlanıp Ulusal Tez Bankası’nda yayımlanmasından sonra öğrencilere ulaştırılacak. Yüksek lisans tezi hazırlayan arkadaşlara 3500 TL, sanatta yeterlik için 3500 TL, tıpta ihtisas için 5000 TL ve doktora çalışmaları için 6000 TL destek veriyoruz. Ayrıca bu arkadaşlara konaklama, İnegöl içinde ulaşım, İnegöl’de rehberlik ve İnegöl için talep edilen veri ve bilgi paylaşımı desteği sağlanacak.

DESTEK YAPAN ÇALIŞMALAR

Adem Avşar Yüksek Lisans araştırmasına ‘Bina Isıtma Sistemlerinin Termo-Dinamik Analizi: Optimum Isıtma Parametrelerinin Belirlenmesi’ başlıklı teziyle başvurdu.

Bilal Karasu ‘Suriyeli Mültecilerin Toplumsal Uyumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İnegöl Örneği’ başlıklı teziyle yüksek lisans araştırmasına başvurdu.

Büşra Yaşar Yüksek Lisans araştırmasına ‘İnegöl C226 Sayılı İnegöl Adliye Siciline Göre Sosyal ve Ekonomik Yaşam’ başlıklı teziyle başvurdu.

Canan Baysal “Geçici Koruma Statüsündeki Mültecilerin İstihdam Edilmesinde Örgütsel Sosyalleşme Sorunlarının İncelenmesi: İnegöl İmalat İşletmeleri Örneği” başlıklı tezi ile doktora çalışmasına başvurdu.

Halil İbrahim Kızılkaya “Bursa İli İnegöl İlçesinde Yerel Toprak Özelliklerinin Mikrotremor Yöntemiyle Belirlenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans araştırmasına başvurdu.

İmren Kuşçu Doktora araştırması için “İl Ölçeğinde Taşkın Duyarlılık Analizi: Bursa İli Örneği” başlıklı teziyle başvurdu.

Özçe Acun Doktora araştırması için “Bir Sektörde Lojistik Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi: İnegöl Örneği” başlıklı teziyle başvurdu.

Sita Kone Doktora araştırması için “İklim Değişikliğine Yönelik Tarımsal Uyum Stratejilerinin Burkina Faso’da Gıda Güvenliğine Etkisinin Analizi” başlıklı teziyle başvurdu.

Hafız Temiz Akademik Yayına “İnegöl Yöresel Yemekleri ve İnegöl Gastronomisi” başlıklı makalesi ile başvurdu.

Add a Comment