Bursa’da emsal karar: Vardiyada kendi adına iş yapan işçi şimdi yakıldı

Mesai saatleri içinde işvereninin adını kullanarak özel işini yapan işçi, kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı. Yargıtay, işçinin davranışını sadakat yükümlülüğüne aykırı buldu.

Bazı şirketlerde ve iş alanlarında zaman zaman karşılaşılan markalı özel işletmeye hazırlık davası Yargıtay’a taşındı.

Bursa’da özel bir şirkette satın alma görevlisi olarak çalışan genç, mesai saatleri içinde kendi adına iş yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı.

TİCARET YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan alıcının, işten çıkarılmadan önce zorunlu izne gönderildiğini, izin bitiminden sonra iş sözleşmesinin feshedildiğini, kendi nam ve hesabına ticaret yapmadığını, ne kendi adını ve hesabını ne de davalı şirketin adını kullanmamıştır.

ALACAKLARINI TALEP ETTİ

İşverenin güvenini hiçbir şekilde suistimal etmediğini, dürüstlük ve sadakate aykırı davranışlarda bulunmadığını iddia ederek; davalıdan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, haftalık tatil ücreti, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ve asgari geçim ödeneğinin faiziyle birlikte tahsil edilmesini istedi.

ŞİRKETİN İZİNSİZ İŞ YAPAMAZ OLDUĞU SÖYLENDİ

Davalı işveren ise şirketin izni olmadan başka bir işte çalışamayacağını, başka bir işyerinde çalışamayacağını, müşterilerden borç alamayacağını, menfaat sağlayamadığını, ayni ve maddi menfaat sağlayamadığını ileri sürmüştür.

İŞİN FESHİ GEÇERLİDİR

Davacının bu düzenlemelere aykırı hareket ettiğini, çalışanın işverene sadakat, doğruluk ve titizlik borcu olduğunu, bunun davacı tarafından açıkça ihlal edildiğini ve davacının fazla mesai dahil tüm ödemelerinin tahakkuk ettirildiğini ifade etti. yazılı kanıt.

Mahkeme; davalı işveren tarafından yapılan fesih işleminin geçerli sebebe dayandığı ve bu nedenle davacının kıdem tazminatı ve ödenmeyen ücrete hak kazandığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

VAKA YARGIYA GİDİYOR

Davalı işveren kararı temyiz etti. Bölge Temyiz Mahkemesi, İş Mahkemesi’nin kararını doğru buldu. Sanık bu kez karara itiraz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi müdahale etti.

İŞVEREN GEREKLİDİR

Emsal karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı işyerinde işverenin adını kullanarak kendi nam ve hesabına ticaret yapan işçiyi haksız buldu.

Karar dedi ki:

“İncelemede davacının işveren adına avokado satın aldığı, başka bir şirkete sattığı ve ödemenin işveren tarafından yapılacağını söylediği ancak ödemeyi 22 gün sonra kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Bu olaydan sonra davacının kendi hesabına ticaret yaptığı başka kişiler olup olmadığı araştırılmış ve davacının zaman zaman kendi hesabına ticaret yaptığı tespit edilmiştir. Davacının sabit olan bu eylemi; Hem taraflar arasında geçerli iş sözleşmesi hükümlerine, hem de işyeri yönetmeliği hükümlerine ve işçinin sadakat borcuna aykırılık teşkil eder. Açıklanan nedenle davalı işveren tarafından yapılan fesih haklı nedenlere dayandığından, yazılı olarak kıdem ve ihbar taleplerini reddetmek yerine kabul etmek yanlıştır. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararı ile bu karara yapılan itirazı reddeden bölge adliye mahkemesi kararının bozularak iptaline oybirliği ile karar verildi.”

Add a Comment