Çalışan Annelere Doğumda Tam Ücret Hakkı Geliyor

Parlamento, personel anne adaylarının heyecanla beklediği, doğum yapanlara yepyeni hukuk getiren düzenleme amaçlı onuncu hafta mesai yapacak TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI Evrensel Heyeti’nun haftalardır aynı ritimde devam eden yüklü gündemi aynı ritimde devam edecek. Evrensel Heyet haftaya, araştırma yapmadan gündeminde yer alan AB konusunda beynelmilel sözleşmelerin onaylanmasını içerir yasa tasarılarıyla başlayacak. Evrensel Heyet’da daha daha sonra Devlet Yazılımı ve 2016 seneyi Eylem Planında yer alan tek takım vaatlerin yer aldığı Ciro Vergisi Yasayi ile tek takım yasalarda değişim yapan yasa planı görüşülecek. Evrensel Heyet, 33 maddelik tasarıyı temel kanun olarak iki kısım şeklinde ele alacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Önemli yenilemeler içerir tasarı, anne görevli ve işçilere, doğum yapmaları şeklinde analık desturu ardından birinci doğum esnasında iki ay, iki. doğum esnasında 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay gündelik iş müddetinin yarısı civarı mali ve toplumsal haklarda kesinti yapılmaksızın iş fırsatı tanıyor. Çoğul doğumlarda mevzubahis sürelere birer ay ek edilecek. Bebeğin özürlü doğması şeklinde ise ne olursa olsun 12 ay müddetle personel anne memura yarısı vakitli iş fırsatı kazançlıyor. Doğum ardından anne memurların analık desturu sonunda başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri şeklinde iki 4 ve 6 maaş yarısı vakitli iş müddetinin sonunda de başlatılabilecek.

MEMURUN DERECESİ YÜKSELECEK

Evlat edinmelerde de benzer hukuk olabilitesi yüksek olacak. Anne ya da babaya, çocuğun zorunlu ilköğretim döneminin başladığı tarihi izleyen ay başına civarı normal iş müddetinin yarısı civarı çalışabilme imkanı getirilecek. Memurlara, doğum sonrası aylıksız müsaadede geçirdikleri her yıl amaçlı tek kademe ilerlemesi ve her 3 yıl amaçlı tek derece yükselmesi verilecek. Anne işçiler, analık desturu ardından birinci doğum esnasında 60 gün, iki. doğum esnasında 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün, gündelik iş müddetinin yarısı civarı bedava izin kullanacak.

GİRİŞİMCİLERE DE DESTEK

Tasarıyla; çocuk girişimcilerin, tespit edecek tek süre amaçlı vergi mükellefiyeti yöntemiyle desteklenmeleri de sağlanıyor. Öğrenimi aynı ritimde devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlerden pasaport harcı alınmayacak.

REFORMLAR TIKIR TIKIR

Başbakan Ahmet Davutoğlu aracılığıyla izah eden ve toplamında 216 maddeden meydana gelen 2016 Eylem Tasarınında reformlar tıkır tıkır işliyor. Bu kapsamda, esnaf, rençper, çocuk girişimci, öğrenci, çalışma süresini tamamlamış yani emekli benzeri toplumun çeşitli kesimlerini yakından ilgilendiren 21 düzenleme, tahmini bir ayda uygulamaya konuldu. 64. Devlet, 3 maaş dönemde yaşama geçirilmesi öngörülen 44 vaatten 15ini, 20 reformdan da 6sını gerçekleştirdi. İlk etapta legal düzenleme gerektirmeyen vaatlerin icraatına başladı.

GENÇLERE 50 BİN TL DESTEK

Bu kapsamda, lisans talebelerinin burslarıyla askeri talebelerin harçlıkları 400 liraya yükseltildi, er ve erbaşların harçlıkları da 100 liraya çıkartıldı. Bizzat işini kurmak talep eden gençlere proje karşılığı 50 bin liraya civarı dayanak de yaşama geçirilen vaatlerden bazıları oldu.

YEMDE KDV SIFIRLANIYOR

Tasarıyla; profesyonel erbaşlar ile profesyonel jandarmaların ek göstergeleri yükseltilirken, profesyonel erbaşlara birinci dereceye yükselme fırsatı kazançlıyor. Muhtarların net 940 TL meydana gelen ödenekleri bin 300 liraya yükseltiliyor. Tarım ve hayvancılık sektörü girdilerinden gübre ve yem teslimleri tam kural dişi kapsamına alınarak KDV sıfırlanıyor. Köy ve semt muhtarlarıyla hizmet akdine ilişkili olmaksızın bizzat yerine ve adına müstakil çalışanlar kapsamındaki Bağ-Kurlu emeklilerden toplumsal güvenlik dayanak primi alınmayacak. Planla sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük meydana gelen şehirlerde 10 ve üstünde sigortalı çalıştıran iş yerlerine yönelik tatbik edilen sigorta primi teşvikinde sigortalı sayısı hududu kaldırılıyor.

MECLİSTE 2016 BÜTÇE MARATONU

Genel Heyette öbür konular da görüşülecek. Karayolları Evrensel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme muayenesinin uygulandığı karayolları amaçlı belirlenmiş geçiş fiyatlarını ödemeden geçtiği saptama edilen otomobil sahiplerine verilen yönetimsel para cezalarında yapılmış olan indirime ilişkili olarak değişikliğin, tertip etmenin uygulamaya konulduğu tarihinden daha önce yapılmış olan ödemesiz geçişlere de uygulanması öngörülüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal da 2016 seneyi bütçesini, 20 Ocak Çarşamba bugünü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak.

Add a Comment