Mudanya, planlama anayasası ile geleceğe taşınıyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya’yı çağdaş şehirciliğin gerekleriyle buluşturmak için “Mudanya Anayasası” adını verdiği planlama çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi, kentsel ve doğal zenginlikleri ve sit alanları ile Mudanya’yı geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerinin de planlama sorununu çözüyor.

Danıştay 6. Dairesi’nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini iptal etme kararının ardından Mudanya Belediyesi, köy planlarının revizyon çalışmalarına başladı.

Mudanya sınırları içinde imar sorunu yaşayan 7 mahalle için plan revizyon çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin planlarını tamamladı. 2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, “Birden fazla yapı yapılabilen ve yönetmelik yürürlüğe girmeden önce onaylanan uygulama imar planı kararı ile serbest düzen kararı verilen parsellerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın olan yapıların imar yönetmeliğine aykırı olmaması durumunda, sadece tek bir düzen uygulanabileceği gibi ayrı, blok veya bitişik düzenlerden ikisi veya üçü birden karma olarak uygulanabilecektir. ” 6’ncı Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına göre yürürlükten kaldırıldı. Bu karar neticesinde bedelsiz yapılaşma şartına sahip olan Mudanya sınırları içindeki 7 köyün imar planlarının revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.

Mudanya’yı sağlıksız kentleşmeden kurtarmak ve modern şehircilikle buluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aydınpınar, Mürsel ve Bademli’nin mevcut koşullarını ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak imar planını tamamladık. Ülküköy için hazırlanan planlar hakkında da ekibimizden bilgi aldık. Mudanya’nın daha önce beklediği Güzelyalı 1/bin Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Girit ilçesi olarak bilinen Halitpaşa ve Kentsel Sit Alanı 1/ 5000 Ölçekli Koruma Alanı için 1/1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Uygulama Planı Revizyonu Master Planlar. Biz yaptık, Büyükşehir’e gönderdik. İfce, Esence, Mesudiye ve Söğütpınar ilçelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar planı çalışmalarına başladık, ihaleyi önümüzdeki dönemde tamamlayacağız. Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü bir şehircilik ortaya çıkacak. 2014’ten beri imar için bir karış arazi açmadık. Mudanya, sağlıklı ve modern bir yapı ile geleceğe taşınacaktır.” (İHA)

HABERLER PAYLAŞ


Add a Comment