Tarihi mekanlarda akademik toplantılar – Olay Gazetesi Bursa

Bursa Klasik Düşünce Okulu, Uzatılmış Müzakereler Serisi’nin ilk toplantısını Osmangazi Belediyesi’nin açılışını yaptığı Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirdi.

Müzakere; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdullah Kartal, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu, Doç. Abdurrahim Kozali, Doç. Dr. Mutlu Gül, Doç. Ulvi Murat Rehber, Dr. Serkan Başaran, Dr. Seyyid Mehmet Uğur ve Öğretim Üyesi Muhammed Ateş’in yanı sıra Bursa Klasik Düşünce Okulu programını bitiren bir grup öğrenci katıldı.

Programda İbn Kuteybe’nin Te’vîlü Muhtelif’i-Hadis adlı eseri farklı bilim dallarının bakış açısıyla ele alındı. İçeriği genel olarak İbn Kuteybe’nin hadisçilerin eleştirilerine verdiği yanıt etrafında şekillenen eserin, farklı alanlardan akademisyenler tarafından tartışılması, aynı eser üzerinde oldukça zengin bir tefsir faaliyeti örneği ortaya koymakta ve bu yönüyle bir rehber niteliğindedir. İslam düşüncesi okumak. Çalışmanın kayıtlarının ilgili izleyicilerle paylaşılması ve ayrıca bu çalışmalara dayalı metinlerin üretilmesi planlandı.

HABERLER PAYLAŞ


Add a Comment