Yargıtay’dan şaşırtan karar! Bunu yapan anne çocuğunu özler

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, anne ile çocuğu arasında çocuğun psikolojisini bozan kişisel ilişkinin ortadan kaldırılmasına karar verdi. Yargıtay içtihatlarına göre, annelerinin ziyareti nedeniyle travma yaşayan çocukların anneleriyle görüşmelerine izin verilmeyecek.

Bir süredir tartışan çift, Aile Mahkemesi’nin kararıyla boşandı. Mahkeme, 8 yaşındaki çocuğun velayetini babaya verdi. Mahkeme, çocuğun belirli günlerde annesinin yanında kalmasına karar verdi. Çocuğun annesiyle görüştükten sonra travma geçirdiğini iddia eden baba, Aile Mahkemesi’ne başvurarak anne ile çocuk arasındaki temasın kesilmesini istedi. Davacı babanın açtığı kişisel ilişkinin sona ermesi, aksi takdirde süreyi azaltarak babanın gözetiminde ve ikametgahı olmaksızın kişisel ilişkinin yeniden kurulması davasının yargılaması sonunda, mahkeme; davanın kısmen kabulü ile çocuğun davalı anne ile arasındaki kişisel ilişkinin kaldırılması talebi reddedilir ve davanın sınırlandırılması talebi kabul edilir. Davacı baba tarafından karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti.

Davacı baba karara itiraz edince Yargıtay 2. Hukuk Dairesi müdahale etti. Ön kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davalı annenin ortak çocuğunu 15.07.2016 tarihinde kurduğu şahsi ilişki nedeniyle aldığı, 31/07/2016 tarihinde davacı babaya teslim etmesi gerekirken teslim etmeyerek elinde tuttuğu anlaşılmaktadır. Bunun üzerine davacının babası, müteselsil çocuğu almak için davalının mütevelli heyeti ile birlikte birçok defa yaşadığı eve gitmiş ancak müteselsil çocuğu alamamış, daha sonra idari ve adli makamlara başvurarak maddi ve manevi çaba sarf etmiştir. ve son olarak 01.08.2017 tarihinde dava devam ederken bir anda sanığın yaşadığı eve gitti. Polis nezaretinde sanık kadının mübaşirlerle birlikte yaşadığı mahalleye girebildikleri ve komşunun evinde sanık kadının kız kardeşinin sakladığı ortak çocuğu buldukları belirtildi. Sanık kadının bu eylemleri nedeniyle 2016/947 – 2017/283 sayılı dosyada tutuklama suçundan 4. karar ve denetimli serbestlik 27/04/2017 tarihinde kesinleşti. Müşterek çocuk davacı babaya geldikten sonra ilk derece mahkemesi tarafından alınan sosyal inceleme raporunda da belirtildiği gibi, o tarihte henüz beş yaşında olan ortak çocuğun, birlikte olduğu bir yıllık süreçteki fotoğrafları da belirtilmiştir. Sanık annesiyle birlikte gözaltına alınan sanıklar, sanık anne ve yakınları tarafından uygunsuz ifadelerle sosyal medyaya yüklendi. Korktuğu, sürekli ağladığı, kapının arkasına saklandığı anlaşılıyor. Bu nedenle davalı annenin velayet değişikliği davası açma hakkını kullanmak yerine kişisel ilişkiden doğan haklarını amaç ve yükümlülüklerine aykırı olarak kullandığı aşikardır ve bu durum aşağıdaki ifadelerle kanıtlanmıştır. tanıklar ve ceza mahkemesinin kararı. Yine davalı annenin yanında bulunduğu süre içerisinde ortak çocuğu gizlemek için dışarı çıkarmadıkları ve tüm bu deneyimler sonucunda ortak olanın bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişiminin sağlandığı anlaşılmıştır. çocuk tehlikedeydi. Bu durum karşısında, ortak çocuk ile anne arasında kişisel bir ilişki kurulmasının değişen koşullara göre her zaman yeniden değerlendirilebileceği dikkate alınarak, ortak çocuk ile anne arasındaki kişisel ilişkinin her zaman yeniden değerlendirilebileceğine karar verilmelidir. davalı anne bu aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürürlükten kaldırılmalıdır, ancak hükmün yazılı olarak kurulması doğru görülmemiş ve iptali istenmiştir. . Temyiz edilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının iptaline ve Aile Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

İHA

HABERLER PAYLAŞ


Add a Comment